+90 216 452 74 90 info@rayconuv.com

  • en
  • tr

UV Lambanın İnsan Sağlığına Etkisi

Uv lamba radyasyonun deriyi etkileyebilmesi için bazı kriterler vardır, bunlar; radyasyon deri yüzeyine ulaşmalı, deri yüzeyinden içeri girmeli ve bazı deri elemanları tarafından emilmeli, emilen radyasyonun foton enerjisi fotoşimik reaksiyonları başlatacak kadar büyük olmalıdır.

Tablo 1- UV indisi ( DMİ, 2000)

UV-I DERECE

 0-2 Asgari

 3-4 Düşük

 5-6 Orta

7-9 Yüksek

10+ Çok yüksek

UV lambanın ilk etkileri arasında güneş yanığı, bronzlaşma, hiperplazi, immunosupresyon, Dvitamini sentezi ve fotoonikoliz builinmakıadır.I.IVA ile oluşan kızarıklığı izleyen deride var olan melaninin oksidasyonu ve keratinositlerin transferi sonucu oluşmaktadır. Uv lamba radyasyonuyla daha uzun temas olursa geç cilt renk değişimleri gelişebilir. lambaya maruz kalmayı izleyen 24-72 saat sonra epidermal melanin oluşumunun artması ile gelişir,b) UV'nin geç (kronik) etkileri Deri yaşlanması iç ya da çevresel etmenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Çevresel etkilerden en büyük paya sahip olanı doğal ya da yapay ultraviyole ışınlardır. Bu ışınlara uzun süreli ya da tekrar tekrar maruz kalmak, derinin yapısını giderek bozarak fotoyaşlanmaya neden olur, ayrıca derinin kalınlaşmasına neden olmaktadır, . Vücuduimuzun her hangi bi bölgesi uv lamba ışınlarıle temas eden bölümlerinde yaş ilerledikçe ortaya çıkan bozukluklardan ultraviyole ışınları sorumludur. "Epidermal değişikliklerden UVB, dermisdeki (derinin orta katmanı) değişikliklere hem UVB, hem de UVA neden olur.  Fotonların hücresel DNA' ya doğrudan etkisi, UVA ve UVB ışınlarının ortaya çıkardığı serbest radikaller, reaktif oksijen ürünlerinin dolaylı etkisi olduğu düşünülmektedir. Bütün bu değişiklikler fotoyaşlanma ile sonuçlanır "(Karaduman, 1999) Fotoyaşlanma sonucunda deride deformasyon, nemsizlik, sarkma, kabalaşma, kılcal damar toplanması, zamansız pigmentasyon, deride sarımsı renk, tümörler görülür.